Historik

Publicerad tisdag, 11 augusti 2015
Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv

2001-04-11 kom beslut från Länsstyrelsen i Norrbottens län att genom förordning ge som uppdrag till Lantmäterimyndigheten Norrbottens län att pröva frågan om bildande av fiskevårdsområdet

Ullatti fiskevårdsområdesförening bildades 2002 efter utredning och beslut från Länsstyrelsen i Norrbotten samt Lantmäterimyndigheten i Norrbottens län.

"Äganderätt till fisket inom området som berörs vid bildande av Ullatti fiskevårdsområde, Gällivare kommun
Fisket inom Ullatti by anses enligt praxis samfällt för skifteslaget då det vid laga skifte fastställt 1905-03-18 ej omnämndes i handlingarna.
Inom kronomark som berörs av fiskevårdsområdet finns också ett antal reglerade ströängar till fastigheter inom Ullatti.
Även fisket i vattenområden som tillhör ströängarna får anses samfällt för Ullatti bys skifteslag. Skifteslaget förvaltas av Ullatti samfällighetsförening."

Fiskevårdsområdesföreningen har sedan 2002 i samverkan med länsstyrelsen utfört en lång rad åtgärder och projekt för att förbättra förutsättningarna för fiskbeståndet och för sportfiskare.

Bl.a. har röjning av vandringshinder och återställande av lekbottnar som förstörts genom flottningen av timmer gjorts
Grundliga inventeringar av fiskbestånd och åtgärder för att förbättra och skydda kritiska bestånd har utförts.

Vidare har röjning av vägar och stigar, uppförande av vindskydd, grillplatser, soptunnor, vedupplag, fisketillsyn m.m. gjorts genom åren.
På senare tid har vi upprättat ett nytt modernt system för att tillhandahålla fiskekort och samla in statistik för att hålla koll på hur fiskebestånden klarar sig.
Vi har gjort en helt ny och modern hemsida för att sprida en positiv bild av Ullatti i världen med information om byn, servicen och utbudet av aktiviteter
Här fokuserar vi från föreningen naturligtvis på fisket, men allt som gynnar byn får utrymme, som t.ex. skoter, skidor, vandring, cykel, boende m.m.

Har någon ett intresse av att bli guide eller erbjuda andra tjänster eller varor som mat, uthyrning av cyklar, kanoter eller annat så hjälper vi till att förmedla detta.
Sportfiskare är en bra kanal för spridning då det pratas och planeras mycket resor och aktiviteter i dom kretsarna.

ALLT! arbete har utförts ideellt och utan någon som helst ekonomisk ersättning för utförda arbeten eller resor.

Fiske

Publicerad torsdag, 23 januari 2014
Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv

Det främsta fiskevattnet kring Ullatti är den laxförande älven Ängesån, vilken får vatten ända uppifrån fjällvärlden.
Det innebär att vattnet är kallt och syrerikt där laxfiskar trivs.
Ängesån är långa sträckor grund med grusbotten, älven lämpar sig därmed, och är även välkänd, för flugfiske med torrfluga
I de djupare delarna och djupgroparna står oftast större Lax eller Öring
De grundare strömsträckorna håller mycket fina bestånd av Harr
Lugna sträckor och de många vikarna som finns efter älven hyser strömgäddor, som kan vara en nog så adrenalinframkallande upplevelse att få på kroken.

Vattnet kommer via två flöden, Vettasjoki och Valtiojoki några mil uppströms Ullatti
Älven är full av s.k. meandrar("kurvor") och djupfåran kan därför flytta sig från år till år
Djupgropar uppstår och försvinner då islossningen sker, vilken kan vara dramatisk och väl värd ett besök
Islossningen sker normalt omkring 10 maj

Ängesån slingrar sig neråt mot kusten.

Linafallet är den plats där Linaälven förenar sig med Ängesån i ett spektakulärt vattenfall som med sina 16 meters fallhöjd ståtar som Norrbottens högsta vattenfall
Till fallet kan man ta sig via bilvägen mot Hakkas, avtagsväg finns strax efter byn Satter
Nämnas kan att det mer kända vattenfallet Jokkfall har en fallhöjd på 9 meter...

Ängesån får vatten från ett flertal vattendrag efter vägen och är vid Överkalix en bred och imponerande älv som där ansluter sig till Kalixälven

Ingen utbyggnad av vattenkraft finns i dessa system

I och omkring Ullatti finns en del mindre bäckar och även ett flertal sjöar av vilka en del kan vara utmanande att ta sig fram till
Sjöarna har oftast bestånd av Gädda och en del karpfiskar, även sjöar med Abborre finns
Bäckarna, av vilka en del är fredade, kan hysa fina bestånd av öring
För att prova detta rekommenderas att ni tar kontakt med Ullatti fiskevårdsförening som vid behov kan bistå med guide